श्री प्रत्यङ्गिर अष्टोत्तर शत नामावलि | SRI PRATYANGIRA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI


ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः ।
ॐ ओङ्काररूपिण्यै नमः ।
ॐ क्षं ह्रां बीजप्रेरितायै नमः ।
ॐ विश्वरूपास्त्यै नमः ।
ॐ विरूपाक्षप्रियायै नमः ।
ॐ ऋङ्मन्त्रपारायणप्रीतायै नमः ।
ॐ कपालमालालङ्कृतायै नमः ।
ॐ नागेन्द्रभूषणायै नमः ।
ॐ नागयज्ञोपवीतधारिण्यै नमः ।
ॐ कुञ्चितकेशिन्यै नमः । 10 ।

ॐ कपालखट्वाङ्गधारिण्यै नमः ।
ॐ शूलिन्यै नमः ।
ॐ रक्तनेत्रज्वालिन्यै नमः ।
ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
ॐ डमरुकधारिण्यै नमः ।
ॐ ज्वालाकरालवदनायै नमः ।
ॐ ज्वालाजिह्वायै नमः ।
ॐ करालदंष्ट्रायै नमः ।
ॐ आभिचारिकहोमाग्निसमुत्थितायै नमः ।
ॐ सिंहमुखायै नमः । 20 ।

ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ॐ धूम्रलोचनायै नमः ।
ॐ कृष्णाङ्गायै नमः ।
ॐ प्रेतवाहनायै नमः ।
ॐ प्रेतासनायै नमः ।
ॐ प्रेतभोजिन्यै नमः ।
ॐ रक्तप्रियायै नमः ।
ॐ शाकमांसप्रियायै नमः ।
ॐ अष्टभैरवसेवितायै नमः ।
ॐ डाकिनीपरिसेवितायै नमः । 30 ।

ॐ मधुपानप्रियायै नमः ।
ॐ बलिप्रियायै नमः ।
ॐ सिंहावाहनायै नमः ।
ॐ सिंहगर्जिन्यै नमः ।
ॐ परमन्त्रविदारिण्यै नमः ।
ॐ परयन्त्रविनाशिन्यै नमः ।
ॐ परकृत्याविध्वंसिन्यै नमः ।
ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।
ॐ सिद्धविद्यायै नमः ।
ॐ योनिरूपिण्यै नमः । 40 ।

ॐ नवयोनिचक्रात्मिकायै नमः ।
ॐ वीररूपायै नमः ।
ॐ दुर्गारूपायै नमः ।
ॐ महाभीषणायै नमः ।
ॐ घोररूपिण्यै नमः ।
ॐ महाक्रूरायै नमः ।
ॐ हिमाचलनिवासिन्यै नमः ।
ॐ वराभयप्रदायै नमः ।
ॐ विषुरूपायै नमः ।
ॐ शत्रुभयङ्कर्यै नमः । 50 ।

ॐ विद्युद्घातायै नमः ।
ॐ शत्रुमूर्धस्फोटनायै नमः ।
ॐ विधूमाग्निसमप्रभायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ माहेश्वरप्रियायै नमः ।
ॐ शत्रुकार्यहानिकर्यै नमः ।
ॐ ममकार्यसिद्धिकर्ये नमः ।
ॐ शात्रूणां उद्योगविघ्नकर्यै नमः ।
ॐ ममसर्वोद्योगवश्यकर्यै नमः ।
ॐ शत्रुपशुपुत्रविनाशिन्यै नमः । 60 ।

ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।
ॐ सुरासुरनिषेवितायै नमः ।
ॐ तीव्रसाधकपूजितायै नमः ।
ॐ नवग्रहशासिन्यै नमः ।
ॐ आश्रितकल्पवृक्षायै नमः ।
ॐ भक्तप्रसन्नरूपिण्यै नमः ।
ॐ अनन्तकल्याणगुणाभिरामायै नमः ।
ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
ॐ क्रोधरूपिण्यै नमः ।
ॐ मोहरूपिण्यै नमः । 70 ।

ॐ मदरूपिण्यै नमः ।
ॐ उग्रायै नमः ।
ॐ नारसिंह्यै नमः ।
ॐ मृत्युमृत्युस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ अणिमादिसिद्धिप्रदायै नमः ।
ॐ अन्तश्शत्रुविदारिण्यै नमः ।
ॐ सकलदुरितविनाशिन्यै नमः ।
ॐ सर्वोपद्रवनिवारिण्यै नमः ।
ॐ दुर्जनकालरात्र्यै नमः ।
ॐ महाप्राज्ञायै नमः । 80 ।

ॐ महाबलायै नमः ।
ॐ कालीरूपिण्यै नमः ।
ॐ वज्राङ्गायै नमः ।
ॐ दुष्टप्रयोगनिवारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वशापविमोचन्यै नमः ।
ॐ निग्रहानुग्रह क्रियानिपुणायै नमः ।
ॐ इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिरूपिण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ।
ॐ हिरण्यसटाच्छटायै नमः ।
ॐ इन्द्रादिदिक्पालकसेवितायै नमः । 90 ।

ॐ परप्रयोग प्रत्यक् प्रचोदिन्यै नमः ।
ॐ खड्गमालारूपिण्यै नमः ।
ॐ नृसिंहसालग्रामनिवासिन्यै नमः ।
ॐ भक्तशत्रुभक्षिण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मास्त्रस्वरूपायै नमः ।
ॐ सहस्रारशक्यै नमः ।
ॐ सिद्धेश्वर्यै नमः ।
ॐ योगीश्वर्यै नमः ।
ॐ आत्मरक्षणशक्तिदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वविघ्नविनाशिन्यै नमः । 100 ।

ॐ सर्वान्तकनिवारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वदुष्टप्रदुष्टशिरश्छेदिन्यै नमः ।
ॐ अथर्वणवेदभासितायै नमः ।
ॐ श्मशानवासिन्यै नमः ।
ॐ भूतभेतालसेवितायै नमः ।
ॐ सिद्धमण्डलपूजितायै नमः ।
ॐ महाभैरवप्रियाय नमः ।
ॐ प्रत्यङ्गिरा भद्रकाली देवतायै नमः । 108 ।

Post a Comment

Support Us with a Small Donation